Theory U 

"Be the change you want to see in the world."

M. Ghandi 

Wat?

Theory U is een model voor fundamentele verandering. Tijdens het U-proces gaan mensen op een andere manier naar complexe vraagstukken te kijken. Dat resulteert in vernieuwende inzichten en diepgaande veranderingen die blijvend zijn.

Het model werd ontwikkeld door Otto Scharmer, senior docent bij het Massachusetts Institute of Technology en grondlegger van de leerstoel ELIAS (Emerging Leaders for Innovation Across Sectors - leiderschapsontwikkeling voor innovatie door sectoren heen), een platform dat twintig leidende mondiale instituties verbindt: bedrijfsleven, regering en burgermaatschappij, om aan prototypen te werken van substantiële systeeminnovaties voor een meer duurzame wereld. 

Waarom?

Theory U biedt handvaten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en het samen zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken. Vraagstukken die andere antwoorden verlangen dan ‘meer van hetzelfde in een andere kleur’. Theory U kan je inzetten voor alle grote issues van deze tijd, waarin echte verbetering alleen mogelijk is door samenwerking buiten de grenzen van de eigen organisatie of het eigen belang.

Voor mij?

Theory U is er voor iedereen die zich bewust is van de enorme uitdagingen waar we in onze maatschappij mee geconfronteerd worden en die op zijn/haar manier hiermee aan de slag wil. 

"De mammoetboom" was in 2018 ons prototype, waarmee we op onze manier proberen werken aan systeemverandering en een meer duurzame toekomst. 

Sinds 2019 begeleiden we ook individuen/organisaties in hun reis doorheen de U. 

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

©2019 by Crazy 4. Proudly created with Wix.com